Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Płatności za żłobek

 

Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/651/2023 Rady Miasta Mława z dnia 30 maja 2023 roku

 

Ustala się od 1 lipca 2023 roku wysokość opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie:

 

1. Za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie - 360 zł.

 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu i wynosi -  270 zł jeśli:

a) rodzicom dziecka korzystającego ze żłobka przyznano prawa do zasiłku rodzinnego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia;

b) z jednej rodziny uczęszcza do żłobka dwoje lub więcej dzieci;

 

3. Dodatkowa opłata za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku powyżej 10 godzin, za każdą rozpoczętą godzinę - 72 zł.

 

4. Maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie w wysokości - 540 zł.

 

5. Za nieobecność dziecka odlicza się dzienną stawkę żywieniową, która wynosi 18 zł (za trzy posiłki).

 

 

Dane do przelewu:

Centrum Usług Wspólnych w Mławie

Nr konta: 82 1090 2604 0000 0001 3380 1102

 

Płatne od 1go do 10go każdego miesiąca.

 

 

Data dodania: 2022-04-22 09:41:59
Data edycji: 2023-06-27 12:48:22
Ilość wyświetleń: 1153
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook